• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
 • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
 • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Quy định về hình phạt áp dụng đối với người dưới 18 tuổi

(Luật Tiền Phong) – hình phạt áp dụng cho người dưới 18 tuổi có gì khác với người bình thường đã thành niên? các bạn tham khảo bài viết của chúng tôi về vấn đề này để biết thêm chi tiết nhé.

Quy định về hình phạt áp dụng đối với người dưới 18 tuổi

Quy định về hình phạt áp dụng đối với người dưới 18 tuổi

Các hình phạt trong Luật Hình sự

Theo Luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi Luật Hình sự 2017 thì các hình phạt sau đây được áp dụng theo quyết định của toà án:

Hình phạt chính:

 1. Cảnh cáo.
 2. Phạt tiền.
 3. Cải tạo không giam giữ.
 4. Tù có thời hạn.
 5. Chung thân.
 6. Tử hình.

Hình phạt bổ sung:

 1. Cấm đảm nhiệm chức vụ,
 2. Cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
 3. Cấm cư trú;
 4. Quản chế;
 5. Tước một số quyền công dân;
 6. Tịch thu tài sản;
 7. Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính;
 8. Trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính.

Hình phạt áp dụng với người chưa thành niên phạm tội

Người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt sau đây đối với mỗi tội phạm:

 1. Cảnh cáo.
 2. Phạt tiền.
 3. Cải tạo không giam giữ.
 4. Tù có thời hạn.

Điều kiện áp dụng hình phạt tiền với người dưới 18 tuổi phạm tội

Chỉ áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu người đó có thu nhập hoặc có tài sản riêng. Mức tiền phạt đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội không quá một phần hai mức tiền phạt mà điều luật quy định.

Điều kiện áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ với người dưới 18 tuổi phạm tội

Điều kiện áp dụng:

Hình phạt cải tạo không giam giữ được áp dụng đối với người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng hoặc phạm tội rất nghiêm trọng do vô ý hoặc người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý.

Khi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, thì không khấu trừ thu nhập của người đó.

Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi phạm tội không quá một phần hai thời hạn mà điều luật quy định.

Điều kiện áp dụng hình phạt tù có thời hạn với người dưới 18 tuổi

Mức phạt tù có thời hạn áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định như sau:

Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định;

Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

Các bạn có câu hỏi hoặc cần tư vấn về hình phạt với người chưa thành niên liên hệ với Luật Tiền Phong qua số 091 616 2618/0976 714 386 hoặc email: contact@luattienphong.vn để được hỗ trợ.

BÀI LIÊN QUAN:

 1. Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội
 2. Quy định mới nhất về căn cứ nào để được miễn trách nhiệm hình sự
 3. Miễn trách nhiệm hình sự đối với tội vô ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ người khác
 4. Miễn trách nhiệm hình sự đối với tội vô ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ người khác
 5. Các biện pháp giám sát người được miễn trách nhiệm hình sự
 6. Người được miện trách nhiệm hình sự đang bị giám sát, giáo dục có được thay đổi nơi cư trú không?

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386