Thủ tục cưỡng chế thu hồi đất

Thủ tục cưỡng chế thu hồi đất

1. ĐẶT CÂU HỎI 2. THAM KHẢO MỨC PHÍ 3. ĐẶT LỊCH GẶP LUẬT SƯ
1. ĐẶT CÂU HỎI
2. THAM KHẢO MỨC PHÍ
3. ĐẶT LỊCH GẶP LUẬT SƯ

Luật Tiền Phong – Có phải khi người có đất bị thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi đã được vận động, thuyết phục thì tổ chức làm nhiệm vụ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất hay không? Ngoài ra có cần điều kiện nào nữa hay không?

Để được tư vấn chi tiết và giải đáp tất cả các thắc mắc, hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 091 6162 618!

1. Điều kiện cưỡng chế thu hồi đất

Có nhiều người hiểu đơn giản rằng: người có đất thuộc diện thu hồi đất sau khi đã được vận động, thuyết phục mà vẫn không chấp hành quyết định thì tổ chức làm nhiệm vụ sẽ thực hiện việc cưỡng chế. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Đất đai 2013, cụ thể tại khoản 2 Điều 71 về điều kiện cưỡng chế thu hồi đất thì để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sau:

– Không chấp hành quyết định thu hồi sau khi được Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng vận động, thuyết phục;
– Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở
– Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;
– Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành;
– Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thu hồi đất có hiệu lực thi hành. Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản.

Đây là các điều kiện cần và đủ để tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với tổ chức/hộ gia đình/cá nhân không thi hành quyết định.

Thủ tục cưỡng chế thu hồi đất
Thủ tục cưỡng chế thu hồi đất

2. Trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất

Bước 1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế;

Bước 2: Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.

Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế;

Bước 3: Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản.

Quyết định 23/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội quy định chi tiết hơn về vấn đề này như sau:

“Trường hợp sau khi đã được vận động, thuyết phục mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất vẫn cố tình không nhận tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ và không chấp hành việc bàn giao đất thì UBND cấp huyện chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội phối hợp với UBND cấp xã, Tổ công tác và Mặt trận Tổ quốc cấp xã lập biên bản lưu hồ sơ và chuyển số tiền bồi thường, hỗ trợ phải chi trả này vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước, giữ nguyên phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để làm căn cứ giải quyết khiếu nại sau này (nếu có), đồng thời Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế theo quy định tại Điều 71 Luật đất đai nêu trên” (Khoản 4 Điều 34).

Việc cưỡng chế thu hồi đất phải được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Luật định cụ thể về vấn đề này nhằm đảm bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng đất đồng thời cũng là cơ sở để tổ chức thực hiện tiến hành theo đúng chức năng, trách nhiệm của mình mà pháp luật quy định.

Để biết thêm thông tin hãy liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 091 6162 618 hoặc địa chỉ hòm thư điện tử: contact@Luattienphong.vn để được các Luật sư của Luật Tiền Phong hỗ trợ.

Trân trọng!

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 091 6162 618

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 

 

Comments

comments

Viết một bình luận

error: Content is protected !!

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386