• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Tư vấn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm nhanh nhất

Luật Tiền Phong – trước khi sản xuất mỹ phẩm, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Luật Tiền Phong tóm tắt các quy định liên quan đến thủ tục này như sau đây:

Tư vấn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm nhanh nhất

Tư vấn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm nhanh nhất

Hồ sơ cần chuẩn bị

– Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (theo mẫu).

– Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất.

– Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất.

– Danh mục các mặt hàng đang sản xuất hoặc dự kiến sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng của từng mặt hàng.

Số lượng hồ sơ: 1 bộ, nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Sở Y tế hoặc qua đường bưu điện.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

– Điều kiện về nhân sự: Người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau: hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc.

– Điều kiện về cơ sở vật chất:

+ Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

+ Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt giữa nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.

– Có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Nguyên liệu, phụ liệu dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.

+  Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

+ Các loại bán thành phẩm đưa vào sản xuất phải có tiêu chuẩn chất lượng và đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.

– Có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm.

 – Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm.

– Có hệ thống lưu giữ hồ sơ tài liệu.

Trình tự, thủ tục thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Hồ sơ được nộp vào Sở Y tế, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, Sở Y tế, có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì thông báo bằng văn bản và nêu những nội dung chưa đầy đủ, hợp lệ tới cơ sở sản xuất mỹ phẩm.

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoặc yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Đối với trường hợp yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục:

+ Cơ sở sản xuất mỹ phẩm tiến hành thay đổi, khắc phục và gửi báo cáo đến Sở Y tế.

+ Sở Y tế có trách nhiệm xem xét báo cáo, kiểm tra trên hồ sơ hoặc kiểm tra lại cơ sở sản xuất mỹ phẩm (trong trường hợp cần thiết) và phải trả lời bằng văn bản về kết quả kiểm tra trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục.

– Đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” (CGMP-ASEAN):

+ Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh nơi đặt nhà máy sản xuất mỹ phẩm về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

+ Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cho các cơ sở sản xuất mỹ phẩm này.

Thời gian giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Luật Tiền Phong hỗ trợ các bạn:

– Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

– Đại diện nộp hồ sơ tại Sở Y tế;

– Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình Sở Y tế thẩm định hồ sơ và thực địa.

Liên hệ với chúng tôi qua hotline 091 616 2618/ 0976 714 386 để biết thông tin chi tiết.

===========================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

CÔNG TY LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tầng 25, toà nhà Bình Vượng, số 200, đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

 

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386