Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

1. ĐẶT CÂU HỎI 2. THAM KHẢO MỨC PHÍ 3. ĐẶT LỊCH GẶP LUẬT SƯ
1. ĐẶT CÂU HỎI
2. THAM KHẢO MỨC PHÍ
3. ĐẶT LỊCH GẶP LUẬT SƯ

Luật Tiền Phong – Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng Tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật
Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong những hoạt động diễn ra khá phổ biến tại các doanh nghiệp. Thay đổi người đại diện theo pháp luật được pháp luật doanh nghiệp quy định cụ thể như sau:

1. Các trường hợp dẫn đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

– Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không có ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, hội đồng thành viên, hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy đinh của Bộ Luật Hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Trong một số các trường hợp đặc biệt tòa án có thẩm quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại tòa.

2. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật được thực hiện qua các bước như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Bước 3: Doanh nghiệp đến phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để nhận kết quả.

3. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần gồm các giấy tờ:

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

– Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên và công ty cổ phần;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung điều lệ công ty.

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

4. Cơ quan giải quyết và lệ phí thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư.

– Lệ phí thực hiện:

Phí công bố nội dung đăng ký kinh doanh: 300.000đ/lần

Phí thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật: 200.000đ/lần

5. Lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải không thuộc một trong các trường hợp sau:

– Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp khác;

– Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất nắng lực hành vi dân sự;

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

Luật Tiền Phong tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động thay đổi người đại diện theo pháp luật; kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng về thay đổi người đại diện theo pháp luật; đại diện hoàn tất các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật cho khách hàng. Để được tư vấn và hỗ trợ xin vui lòng liên hệ đến tổng đài 091 616 2618/ 0976 714 386.

Trân trọng!

=============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

Comments

comments

Viết một bình luận

error: Content is protected !!

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386