Quyết định mới giảm mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động

Luật Tiền Phong –  Từ ngày 01/06/2017 chính thức giảm mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động theo quy định tại Nghị định 44/2017/NĐ-CP với các quy định cụ thể được Luật Tiền Phong giới thiệu như sau: Mức đóng vào Quỹ BH TNLĐ, BNN của người sử dụng lao động sẽ được giảm … Đọc tiếpQuyết định mới giảm mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động

error: Content is protected !!
1900 6289