• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Tờ khai ghi chú việc kết hôn

(Luật Tiền Phong) – cung cấp mẫu tờ khai ghi chú việc kết hôn để các bạn tham chiếu sử dụng.

Tờ khai ghi chú việc kết hôn

Tờ khai ghi chú việc kết hôn

Ý nghĩa của việc lập tờ khai

Tờ khai ghi chú việc kết hôn là mẫu biểu do Bộ Tư pháp Việt Nam ban hành để hoàn tất thủ tục công nhận quan hệ hôn nhân các bên thực hiện đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Các bên nam nữ đã đăng ký kết hôn tại nước ngoài, muốn được nhà nước Việt Nam công nhận mối quan hệ hôn nhân và ghi vào sổ hộ tịch của bên công dân Việt Nam thì phải điền thông tin và tờ khai và nộp hồ sơ đề nghị ghi sổ hộ tịch việc kết hôn.

Nội dung tờ khai ghi chú kết hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI GHI CHÚ KẾT HÔN

 

Kính gửi: (1)………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: (2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị cơ quan ghi vào sổ việc kết hôn sau đây:

Họ, chữ đệm, tên bên nữ: …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………

Dân tộc: ……………………………… Quốc tịch: ……………………………

Nơi cư trú: (2)………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3) ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên bên nam: ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………  

Dân tộc: ……………………………… Quốc tịch: ……………………………

Nơi cư trú: (2)………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3) ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………..  

Đã đăng ký kết hôn tại(4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………. số ………………………………………………………………………………………………………………………

cấp ngày…….. tháng …… năm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trước khi kết hôn lần này chưa từng kết hôn/đã từng kết hôn nhưng hôn nhân đã chấm dứt(5).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

 

 

Làm tại: …………………, ngày ……. tháng ……. năm ……..

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

…………………………………….

 

 

 

 

 

Chú thích:

 (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú kết hôn.

 (2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú;

Nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú;

Trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

 (4) Ghi rõ tên giấy tờ đã công nhận việc kết hôn của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

 (5) Nếu đã từng kết hôn thì ghi rõ căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân ở dòng phía dưới.

Nếu căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân là ly hôn thì ghi rõ hình thức văn bản ly hôn, ngày có hiệu lực, tên cơ quan cấp.

Các bạn đọc bài Thủ tục công nhận việc kết hôn ở nước ngoài để biết thêm chi tiết về thủ tục này nhé.

============

>>> Tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài theo thủ tục mới nhất

>>> Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

>>> Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

>>> Tờ khai ghi chú việc kết hôn

============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

*Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự kiện khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp.  Hoặc quy định của pháp luật tại thời điểm này đã có sự thay đổi. Nếu gặp vấn đề pháp lý liên quan bạn liên hệ luật sư qua tổng đài 091 616 2618/ 0976 714 386 hoặc email Contact@luattienphong.vn.

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386
error: Content is protected !!